SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI​

 • Otelimizi çevresel, sosyal, kültürel, ekonomik, kalite, insan hakları, sağlık ve güvenlik konularında sürekli iyileştirmek, sürdürülebilir yönetim anlayışını benimsemek,
 • Çalışanlarımız arasında din, dil, ırk, yaş ve kültür ayrımı yapmamak, hepsine eşit davranmak,
 • Çalışan seçiminde yerel halka öncelik vermek,
 • Otelimizin tüm faaliyetlerinde yasal mevzuatlara uymak, mevzuatları takip etmek,
 • Satın alma süreçlerimizde yerel tedarikçilerden satın almaya öncelik vermek,
 • Yerel satın alma dışında adil ticaret, sürdürülebilir ve çevreye duyarı satın almalar yapmak,
 • Doğal ve kültürel mirası korumak ve tanıtmak,
 • Enerji ve su tasarrufu yöntemlerini uygulayarak kişi başı enerji ve su tüketimini düşürmek,
 • Otelimizde iyi bir Atık Planı oluşturmak ve atıklarımızın lisanslı firmalarla bertarafını sağlamak,
 • Sürdürülebilirlik uygulamalarımızı şeffaflık içinde tüm paydaşlarımızla düzenli olarak paylaşmak,
 • Sürdürülebilirlik performansını sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmektir.

ALAÇATI GUBİBA EVLERİ YÖNETİMİ

Hemen Ara