Satın Alma Politikası

  • Tedarikçilerimizin çevreye zararlı etkilerinin olmamasına, faaliyet alanları ile ilgili yasal mevzuatlara uyuyor olmasına dikkat etmek,
  • Yerli tedarikçileri tercih ederek, bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmak,
  • Tesisimize ürün ve hizmet alımlarında ‘Adil Ticaret’’ ve ‘’Fırsat Eşitliği’ ilkelerine uygun olarak hareket etmek,
  • İthal ürünleri sadece yerel alternatifler bulunmadığında ya da yerel alternatifler beklenen ve istenen kalitede olmadığında tedarik etmek,
  • Satın Alma Süreçlerimizde kullanmak zorunda olduğumuz tek kullanımlık ve sarf malzemelerin azaltılması yönünde hedeflere ulaşabilmek,
  • Tedarik ettiğimiz ürünlerin doğa dostu olanlarını, tasarruflu, geri dönüştürülebilen ve geri kazanılmış olanlarını tercih etmektir.

ALAÇATI GUBİBA EVLERİ YÖNETİMİ

Hemen Ara